Om oss

Om oss


LEVANGER VINEYARD KRISTNE FELLESSKAP  er en  kristen menighet i Levanger. Vi ønsker å skape et inkluderende fellesskap som kan inspirere folk i hverdagen til å nærme seg Jesus.  Vi inviterer folk til å involvere seg med de evner og talenter de har for å gjøre Levanger en bedre by å bo i for enkeltmennesker og grupper.


Vi er etter de fleste målestokker å regne som en liten menighet, med flere aktive småbarnsfamilier. I lokalet vårt har vi en fin kjøkkenkrok, egne rom hvor barna kan leke og varmekabler i både gulvet og hjertet. Du er hjertelig velkommen hos oss!


Les mer om vår visjon og våre verdier!


Om Vineyard-bevegelsen


Den første Vineyardmenigheten ble startet i Beverly Hills på midten av 70-tallet av en gruppe unge kristne, som ønsket å bygge ekte relasjoner, erfare Gud i rammen av et nært fellesskap, og dele troen sin med andre unge mennesker som ikke trodde på Gud. Fellesskapet var preget av noen kjerneverdier som du vil finne igjen i alle Vineyardmenigheter over hele verden: lengsel etter å erfare Gud, tilbedelse i en uformell atmosfære, tillit til at Gud taler gjennom Bibelen og iblant direkte til mennesker, enkelhet, og villighet til å ta risker i lydighet til Gud . Ut fra fellesskapet i Beverly Hills ble det etter hvert plantet flere lignende fellesskap andre steder. I 1982 ble en menighet ledet av John Wimber knyttet til Vineyard-nettverket, samtidig som Wimber også ble leder for hele nettverket.


I løpet av de siste 20 årene har Vineyard utviklet seg til å bli en verdensvid kirkebevegelse med over 1000 menigheter på alle kontinent, og egen musikk produksjon som distribuerer cd-er over hele verden. John Wimber var leder for Vineyardbevegelsen fram til han døde av kreft høsten 1997.

Levanger  Vineyard er et menighetsplantingsprosjekt som inngår i en del av et nettverk av Vineyardmenigheter som deler det samme tros- og verdigrunnlaget, og lederne for de nordiske menighetene møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og bygge fellesskap.Vineyard internasjonalt


Her kan du besøke paraplyorganisasjonen Vineyard Norge, og finne lenker til Vineyard internasjonalt.
Vi er en liten menighet som har gudstjenester annenhver søndag, kl. 17-19. De andre søndagene bruker vi på å være sammen, leke sammen, spise sammen - vi går på turer, spiller, ser en film eller griller.

Se programmet for mer informasjon.

Selve ordet "Vineyard" er engelsk og betyr "vingård". Tanken bak det å bruke "Vineyard" som navn på en menighet finner vi både i Det Gamle- og Det Nye Testamentet, hvor navnet brukes som en betegnelse på Guds folk.


"Den dagen skal de si: Syng om den herlige vingård! Det er jeg, Herren, som vokter den og stadig vanner den. Jeg vokter den både dag og natt for at ikke noen skal skade den."

(Jes 27, 2 - 3)


"Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre."

(Joh 15, 5)

Levanger Vineyard